Τίτλος έργου: Καινοτόμα Λειτουργικά Τρόφιμα: Ανάπτυξη, Παραγωγή, Χαρακτηρισμός, Ιδιότητες

Συντονιστής:

Συμπράττοντεςφορείς:

Προϋπολογισμός: 952.434,78€

Σύντομη περιγραφή:

Το έργο iFUNFoods αποτελεί ένα φιλόδοξο ερευνητικό έργο που επικεντρώνεται στην κλιμάκωση καινοτόμων τεχνολογικών διεργασιών για την παραγωγή προβιοτικών συστατικών, στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους χρησιμοποιώντας μοντέλα ζώων και στην επιβεβαίωση των ωφέλιμων ιδιοτήτων τους διεξάγοντας κλινικέςμελέτες. 

Πρόκειται για μία καθετοποιημένη προσέγγιση που στοχεύει στην απομόνωση «άγριων» στελεχών, την αξιολόγηση και τον χαρακτηρισμό τους και ακολούθως στην ανάπτυξη, αξιολόγηση και παραγωγή συμβιωτικών συστατικών τροφίμων που ενισχύουν τη ζωτικότητα και αυξάνουν το χρόνο ζωής των προβιοτικών στελεχών προσφέροντας ωφέλιμες ιδιότητες για την υγεία του ανθρώπου.

Το έργο αναμένεται να συμβάλει στην απομόνωση νέων «άγριων» στελεχών γαλακτικών βακτηρίων ωφέλιμων για την υγεία, στην ανάπτυξη νέων λειτουργικών συμβιωτικών συστατικών κατάλληλων για χρήση από τη βιομηχανία τροφίμων, στην κλιμάκωση βιοτεχνολογικής διεργασίας για τη βιομηχανική παραγωγή συμβιωτικών συστατικών, στην ενίσχυση των γνώσεων μας για τις ιδιότητες, τα οφέλη και τις διαδικασίες παραγωγής των προβιοτικών μικροοργανισμών, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη κουλτούρας έρευνας, καινοτομίας και συνεργασίας.

el