Τίτλος έργου: Ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων αξιοποιώντας ευεργετικούς μικροοργανισμούς

Συμπράττοντες φορείς:

Προϋπολογισμός:240.000 €

Διαθρωτικό ταμείο:Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σύντομη περιγραφή:

Το έργο NOVoody’s επικεντρώνεται στην εφαρμογή τεχνολογιών για την ανάπτυξη συστατικών διατροφής που θα φέρουν ευεργετικούς μικροοργανισμούς και θα διατηρούν τη ζωτικότητα τους καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής των τελικών προϊόντων.

 Οι βασικοί στόχοι του έργου περιλαμβάνουν την επικύρωση  και βελτιστοποίηση τεχνολογίας παραγωγής «σταθερών» συστατικών διατροφής εμπλουτισμένων με ευεργετικούς μικροοργανισμούς, την ανάπτυξη τριών διαφορετικών ειδών συστατικών διατροφής, την παραγωγή τουλάχιστον τριών πρότυπων τροφίμων με χρήση των εμπλουτισμένων συστατικών και την ενημέρωση του κοινού για την ανάπτυξη και τις ιδιότητες των τελικών προϊόντων.

Το έργο αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία ευκαιριών εμπορικής και οικονομικής  αξιοποίησης ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, στην ανάπτυξη νέων «φορέων» ευεργετικών ιδιοτήτων για τη βιομηχανία τροφίμων, στην ανάπτυξη νέων ωφέλιμων τροφίμων, στη δημιουργία κουλτούρας έρευνας, δημιουργίας και καινοτομίας.

en_GB